Ads
 ·   · 677 news
  •  · 2 friends
  •  · 2 followers

கோப் குழு உறுப்பினராக ஹர்ஷ த சில்வா நியமனம்

கோப் குழுவின் உறுப்பினராக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹர்ஷ த சில்வா நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. இது தொடர்பில் சபாநாயகர் மஹிந்த யாபா அபேவர்தன இன்று (மே மாதம், 4ஆம் திகதி) அறிவித்திருந்தார்.

ரஞ்சன் ராமநாயக்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியை இழந்த காரணத்தினால் ஏற்பட்ட வெற்றிடத்தை நிரப்புவதற்காக இவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

0 0 0 0 0 0
  • 176
Comments (0)
Ads
Latest News
1-24
Ads
Ads
Info
Category:
Created:
Updated:
Featured News
Ads