·   · 421 news
  •  · 2 friends
  •  · 2 followers

இலங்கை கிரிக்கெட்டின் பணிப்பாளராக டொம் மூடி நியமனம்

இலங்கை கிரிக்கெட்டின் புதிய பணிப்பாளராக டொம் மூடி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இன்று (மார்ச், 1ஆம் திகதி) முதல் மூன்று வருடங்களுக்கு அமலுக்கு வரும் வகையில் இந்த நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை கிரிக்கெட் சபை தெரிவித்துள்ளது.


0 0 0 0 0 0
  • 147
Comments (0)
Ads
Latest News
1-12
Ads
Ads
Info
Category:
Created:
Updated:
Featured News
Ads