·   · 150 news
  •  · 10 friends
  •  · 10 followers

இன்று ஒன்ராறியோவில் கொரோனா தொற்று 1000 குறைவாக பதிவாகியுள்ளது.

இன்று ஒன்ராறியோவில் 945 கொரோனா தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன, மேலும் 68,800 க்கும் மேற்பட்ட சோதனைகளையும் முடித்துள்ளது.  உள்ளூரில், பீலில் 258, யார்க் பிராந்தியத்தில் 116 மற்றும் டொராண்டோவில் 112 தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன . டொரொன்டோவில்  தரவு குறைபாடு காரணமாக  எண்ணிக்கை தொற்று எண்ணிக்கை குறைத்து பதிவாகியுள்ளன.

0 0 0 0 0 0
  • 472
Comments (0)
Ads
Latest News
1-12
Ads
Ads
Info
Category:
Created:
Updated:
Featured News
Ads