·   · 150 news
  •  · 10 friends
  •  · 10 followers

பண்டராரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தில் பொருட்களை கையாளும் புதிய டெர்மினல் அமைப்பதற்கான பனி ஆரம்பம்

பண்டராரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தில் பொருட்களை கையாளும் புதிய டெர்மினல் ஒன்று அமைப்பதற்கான பனி 25ம் திகதி உத்தியோகபூர்வமாக ஆரம்பித்துவைக்கப்பட்டது.

ஆண்டுக்கு 150,000டொன் பொருட்களை கையாளும் வினைத்திறனுடன் புதிய டெர்மினல் அமைக்கப்படவுள்ளது. 236கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்படும் இந்த டெர்மினல் ஊடாக ஆண்டுக்கு 300கோடி ரூபாய் வருமானம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பொருட்களை ஏற்றியிறக்கும் வினைத்திறன் மேலும் 150,000 டொன் அதிகரிப்பதனூடாக புதிய சந்தைவாய்ப்புகளும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

0 0 0 0 0 0
  • 238
Comments (0)
Ads
Latest News
1-12
Ads
Ads
Info
Category:
Created:
Updated:
Featured News
Ads