அமரர் டாக்டர்.பாலகுமார்

 • Light Candle
 • More

யாழ். பல்கலைக்கழக மருத்துவதுறை பேராசிரியர் பாலகுமார் காலமானார். டாக்டர்.பாலகுமார் சார் (தலைவர்/உயிர் வேதியியல்) காலமானார்.


Attachments
Memories
  Condolences
   Info
   Name:
   அமரர் டாக்டர்.பாலகுமார்
   Category:
   Gender:
   Man
   Occupation:
   பேராசிரியர்
   Death Details
   Place of Death:
   Sri Lanka
   Moderators
   Fans
   புதிய மரணஅறிவித்தல்கள்
   Featured Videos (Gallery View)
   Latest News
   Latest Posts