அமரர் இராசம்மா கந்தையா

  • Light Candle
  • 392

CTBC - கனடிய தமிழ் ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தின் அதிபர் (இளையபாரதி) திரு. கந்தையா சிவசோதியின் தாயார் திருமதி. இராசம்மா கந்தையா அவர்கள் ( 25.05.2021)  தனது 94 வது வயதில் யாழ்ப்பாணம் சுன்னாகத்தில் இயற்கை எய்தினார்.

Memories
Condolences
Empty
புதிய மரணஅறிவித்தல்கள்
Latest News
Latest Posts
Info
Name:
அமரர் இராசம்மா கந்தையா
Category:
Gender:
Woman
Death Details
Date of Death:
Place of Death:
யாழ்ப்பாணம்
Moderators
Featured Videos (Gallery View)