அமரர் இராசம்மா கந்தையா

 • Light Candle
 • More

CTBC - கனடிய தமிழ் ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தின் அதிபர் (இளையபாரதி) திரு. கந்தையா சிவசோதியின் தாயார் திருமதி. இராசம்மா கந்தையா அவர்கள் ( 25.05.2021)  தனது 94 வது வயதில் யாழ்ப்பாணம் சுன்னாகத்தில் இயற்கை எய்தினார்.

Memories
  Condolences
   Info
   Name:
   அமரர் இராசம்மா கந்தையா
   Category:
   Gender:
   Woman
   Death Details
   Date of Death:
   Place of Death:
   யாழ்ப்பாணம்
   புதிய மரணஅறிவித்தல்கள்
   Featured Videos (Gallery View)
   Latest News
   Latest Posts