அமரர் இராசம்மா கந்தையா

  • 1 members
  • 1 followers
  • 1875 views
  • Light Candle
  • More

CTBC - கனடிய தமிழ் ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தின் அதிபர் (இளையபாரதி) திரு. கந்தையா சிவசோதியின் தாயார் திருமதி. இராசம்மா கந்தையா அவர்கள் ( 25.05.2021)  தனது 94 வது வயதில் யாழ்ப்பாணம் சுன்னாகத்தில் இயற்கை எய்தினார்.

Memories
Login or Join to comment.
Condolences
Login or Join to comment.
Add new...