நகைச்சுவைகள்
இன்றைய நகைச்சுவை
My new wife
என் புது பொண்டாடி செய்தது
நகைச்சுவைகள்
Online people
  •  · 
  •  · Ravi
Nice name
ஆடு ஆடு
ஆடு ஆடு
எந்த ஸ்கூல்?
இப்படித்தாங்க பேசிக் கொள்கிறார்கள்......
இது எப்படி இருக்கு?
இது எப்படி இருக்கு?
என்னத்த சொல்ல
Health problem
புதுவகையான சீட் பெல்ட்....
விபத்துக்களை தவிர்க்க....
Report Card
Report Card
 திகில்
my phone
இவ்வளவுதாங்க வாழ்க்கை........
சிரிக்கவும்... சிந்திக்கவும்...
இப்படியும் பேசுவாங்களோ?
My new wife
என் புது பொண்டாடி செய்தது
அடியேய்...... மரியாதையா..
அடியேய்...... மரியாதையா..
Top Jokes
1-14