Polls
Top Polls

ரஜினி அரசியலில் இறங்காதது....

கொரோனா வைரஸ் பொதுமக்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது எது?

கொரோனா தொற்று மக்களுக்கு எதை கற்றுக் கொடுத்துள்ளது?