நகைச்சுவைகள்
Category Jokes - Memes
உண்மை தானே?
உண்மை தானே?
இது உண்மையா-?
இது உண்மையா-?
இது எப்படி இருக்கு?
இது எப்படி இருக்கு?
இப்படிலாம்மா உண்மையை சொல்றது?
இப்படிலாம்மா உண்மையை சொல்றது?
நான் பண்ணினது தப்பா-?
நான் பண்ணினது தப்பா-?
அட ... நான் என்ன தப்பா கேட்டுப்புட்டேன்-?
அட ... நான் என்ன தப்பா கேட்டுப்புட்டேன்-?
இவ்வளவுதாங்க வாழ்க்கை........
ஆண்களும் பெண்களும் சமமா?
ஆண்களும் பெண்களும் சமமா? என்றால்,"இல்லவே இல்லை" என்கிறது உளவியல். ஏன் என்றால்...18 வயதில் பெண்களுக்கு அழகான ஆண்களைப் பிடிக்கிறது.25 வது வயதில் அறிவில் முதிர்ந்த ஆண்களைப் பிடிக்கிறது.30 வது வயதில் வாழ்வில் வெற்றி பெறும் ஆண்களைப் பிடிக்கிறது.40 வது வயதில் திறமைகளை நிலைநாட்டிய ஆண்களைப் பிடிக்கிறது.50 வது வயதில் நேர்மையான ஆண்களைப் பிடிக்கிறது.60 வது வயதில் உதவும் குணம் கொண்ட ஆண்களைப் பிடிக்கிறது.ஆனால் ஆண்களைப் பொறுத்தமட்டில்,18 வயதில் அழகான பெண்களைப் பிடிக்கிறது.25 வது வயதில் அழகான பெண்களை மட்டும் பிடிக்கிறது.30 வது வயதில் அழகான பெண்களை மட்டும் பிடிக்கிறது.40 வது வயதில் அழகான பெண்களை மட்டும்  பிடிக்கிறது.50 வது வயதில் அழகான பெண்களை மட்டும் பிடிக்கிறது.60 வது வயதில் அழகான பெண்களை மட்டும் பிடிக்கி
மனைவி
Vadivelu Memes