·   · 228 news
  •  · 11 friends
  •  · 11 followers

ஒன்ராறியோவில் மீண்டும் தினசரி சாதனையை முறியடித்து கோவிட்-19 தொற்றுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இன்று (திங்கட்கிழமை 07-12-2020) ஒன்ராறியோவில் கோவிட்-19 சாதனை அளவாக 1,925 பதிவாகியுள்ளது.  டொராண்டோவில்  601 புதிய தொற்றுநோய்களுடன் முன்னிலை வகிக்கிறது, பீல் பிராந்தியம் 512 உடனும், யோர்க்  பிராந்தியம் 167 உடனும்,  துர்காம் பிராந்தியம் - 133,  ஹால்டன் பிராந்தியம்-  54, ஹாமில்டன்- 76 கோவிட்-19 தொற்றுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் இருபத்தி ஆறு பேர் இறந்துள்ளனர், இதனால் இறப்பு எண்ணிக்கை 3,798 ஆக உள்ளது.

இன்று மாகாணத்தில் 138 பள்ளிக்கூடங்கள் தொடர்பான புதிய கோவிட்-19 தொற்று பதிவாகியுள்ளன. மாகாணத்தில் மொத்தம் 803 பள்ளிகளில் கோவிட் தொற்று உள்ளது. தீவிர சிகிச்சை பிரிவுகளில் இப்போது 213 நோயாளிகள் உள்ளனர், வென்டிலேட்டர்களில் 121 பேர் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

0 0 0 0 0 0
  • 159
Comments (0)
Ads
Latest News
1-12
Ads
Ads
Info
Category:
Created:
Updated:
Featured News
Ads