Ads
 ·   ·  34 poems
  •  ·  5 friends
  • I

    9 followers

இன்றைய நிதர்சனம்

உச்சம் தொட்ட விலை

உட்கார்ந்திருந்தது தக்காளி...

உடன் ஏறிய நிலை

உரிக்காமலேயே கண்ணில் நீர்துளி

உதிர வைத்தது சின்னவெங்காயம்...

சிறு துண்டு இஞ்சியும்

சில்லறைக்கு இனி இல்லை...

உருண்டது அங்குமிங்குமாய்

உற்சாகமாய் முட்டைகோசு

இரண்டு மாதமாய்

இறங்கவில்லை அதன் மவுசு...

துட்டில் மிக தூக்கலாய்

துடிப்பாய் தட்டில் மிளகாய்...

பரவலாய் விரிந்திருக்கும்

பசுமையாய் காய்கறி அவை..

வதங்கியது வியாபாரி முகம்

விற்பனை களை கட்டவில்லை...!

  • 358
  • More
Comments (0)
Login or Join to comment.
Ads
Ads