அமரர் கணராஜன் சுப்பிரமணியம்

  • Light Candle
  • More
Name:
அமரர் கணராஜன் சுப்பிரமணியம்
Category:
Description:


நடேஸ்வராக் கல்லூரிப் பழைய மாணவரும், தற்போது சுவிஸ் நாட்டில் வாழ்ந்து வந்தவருமான கணராஜன் சுப்பிரமணியம் நேற்று சூரிச்சில் சுகவீனம் காரணமாக காலமானார். 
ஆழ்ந்த துயரம்..இரங்கல்..அஞ்சலி !நடேஸ்வராக் கல்லூரிப் பழைய மாணவரும், தற்போது சுவிஸ் நாட்டில் வாழ்ந்து வந்தவருமான கணராஜன் சுப்பிரமணியம் நேற்று சூரிச்சில் சுகவீனம் காரணமாக காலமானார். 
ஆழ்ந்த துயரம்..இரங்கல்..அஞ்சலி !