அமரர் யோகநாதன் சிவகௌரி

  • 1 members
  • 1 followers
  • 2101 views
  • Light Candle
  • More
Name:
அமரர் யோகநாதன் சிவகௌரி
Category:
Description:

திருமதி யோகநாதன் சிவகௌரி  அவர்கள்  நயினாதீவு 1ம் வட்டாரத்தைப் பிறப்பிடமாகவும் 5ம் வட்டாரத்தை வதிவிடமாகவும் கொண்ட திருமதி யோகநாதன் சிவகௌரி அவர்கள் இன்று 29.06.2021 செவ்வாய்க்கிழமை  காலமானர்..

அன்னாரது  குடும்பத்தினருக்கு எமது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்....

ஓம்.... சாந்தி.... சாந்தி..... சாந்தி....!!!

திருமதி யோகநாதன் சிவகௌரி  அவர்கள்  நயினாதீவு 1ம் வட்டாரத்தைப் பிறப்பிடமாகவும் 5ம் வட்டாரத்தை வதிவிடமாகவும் கொண்ட திருமதி யோகநாதன் சிவகௌரி அவர்கள் இன்று 29.06.2021 செவ்வாய்க்கிழமை  காலமானர்..

அன்னாரது  குடும்பத்தினருக்கு எமது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்....

ஓம்.... சாந்தி.... சாந்தி..... சாந்தி....!!!