அழகான வரிகள் ராவணன் சீதையை மயங்க வைப்பதற்காக பல்வேறு வேஷம் போடுகிறான் இளவரசனாக மன்மதனாக எதிலேயும் அவள் மயங்கவில்லை மயங்கவில்லையே சீதை என கலங்கிப்போய் தன் அரண்மனையில் உலாவிக்கொண்டு இருக்கிறான் அப்போது அங்கே அமைச்சர் வருகிறார் அவர் ராவணனை பார்த்து சொல்கிறார

Comments (0)
Info
Category:
Created:
Updated: